Edit Content

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Smart Management, ul. Syta 106D 02-987 Warszawa. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z Polityką prywatności.

SMART Agility

Pomagamy, kiedy Scrum lub inne zwinne metody zawodzą.
Wzrost produktywności i rentowności widoczny w mniej niż 3 miesiące.

Agile nie daje spodziewanych rezultatów?

Pomożemy Ci rozwiązać te problemy, zwiększyć produktywność i rentowność.

Dzięki pomocy SMART Management poprawiło się morale wśród członków zespołu DC LAB, którym zarządzam w Digital Care. Ludzie zaczęli bardziej doceniać swoje zadania i projekty. Usprawniliśmy codzienną współpracę pomiędzy zespołem a jego klientami wewnętrznymi oraz zarządem firmy. To zaowocowało jaśniejszymi priorytetami dla poszczególnych projektów, które realizujemy, a w konsekwencji radykalnie zwiększyło biznesową wartość wykonywanej pracy.

Tomasz Wilewski, dyrektor ds. innowacji Digital Care

Chcesz osiągnąć podobne rezultaty, jak nasi klienci?

Kiedy zwinne zarządzanie nie działa

Polski system edukacyjny promuje raczej posłuszeństwo i bezpieczeństwo, niż inicjatywę, innowacyjność i determinację.

Młodzi, mało doświadczeni ludzie, obawiają się ryzyka związanego z odpowiedzialnością za wynik oraz szczerą rozmową o własnych ograniczeniach i możliwościach rozwoju.

Przewaga popytu na rynku pracy sprawia, że specjalistom łatwiej zmienić firmę niż poprawić swoje umiejętności i postawy.

Liderzy, zwykle świetni merytorycznie, nie są wystarczająco przygotowani do kształtowania postawy proaktywności i współodpowiedzialności wśród pracowników oraz do selekcjonowania najlepiej predysponowanych w tym kierunku ludzi.

Standardowe metody postępowania, np. Scrum, często okazują się niewystarczające w takich warunkach. 

Dlatego wyposażamy liderów w dodatkowe umiejętności i optymalizujemy proces selekcji pracowników. 

Chcesz zwiększyć produktywność i rentowność zwinnych metod zarządzania?

Bardzo doceniam współpracę ze SMART Management, która z jednej strony przypadła na niełatwy czas pandemii, jak i na czas wzrostu firmy w latach 2019-21. Pomogła nam uporządkować priorytety w firmie i równomiernie rozłożyć zadania oraz jasno pokazać braki w organizacji. Wdrożyć konsekwentny proces ustawicznego rozwoju, który daje gwarancję skuteczności działań i zaangażowania zespołu. Polecam gorąco wszystkim prezesom i dyrektorom współpracę z firmą SMART Management, jeśli tylko mają odwagę, aby podzielić się odpowiedzialnością za firmę z zespołem i osiągać niebanalne sukcesy!

Mateusz Ryło, CEO Fixit SA

SMART Agility

Systematyczna metoda identyfikowania i usuwania blokad rentowności w zwinnych organizacjach.

Co osiągamy dla naszych klientów

Sprawczy liderzy

Liderzy skutecznie angażują pracowników do pracy zespołowej, realizacji celów firmy oraz do ustawicznego rozwoju. Rozpoznają ludzi prezentujących destruktywne postawy i umiejętnie rekrutują na ich miejsce lepiej dopasowane osoby.

Kultura skuteczności

Zaangażowanie, determinacja w dążeniu do celu, innowacyjność i proaktywność, a także otwartość na feedback i doskonalenie się, stają się powszechnymi postawami w organizacji.

Produktywność

Terminowość i produktywność zespołów rośnie.

Rentowność

Firma generuje coraz większą wartość coraz mniejszym kosztem.

Chcesz takich rezultatów u siebie?
Pierwsze efekty możesz osiągnąć w mniej niż 3 miesiące.

Sukces biznesu, nad którym pieczę objęła moja Fundacja, zależał od inicjatywy, otwartości i współpracy wewnątrz kilkunastoosobowego, interdyscyplinarnego zespołu. Tymczasem jego członkowie rozwiązywali tylko te problemy, które się im wskazało i to pod warunkiem, że znali wcześniej sprawdzony sposób postępowania. Proszeni o pomysły na usprawnienia milczeli, albo obwiniali się wzajemnie za niepowodzenia. Pomogło dopiero systematyczne podejście zaproponowane przez SMART Management. Już w pierwszym kwartale pracownicy wzięli odpowiedzialność za poszczególne obszary biznesu, wykazali się inicjatywą i skutecznością w realizacji celów. Przed upływem roku zespół stał się samodzielny, wewnątrzsterowny, a rentowność poszybowała w górę. Nie trzeba było nawet nikogo zwalniać, choć niektóre osoby same zrezygnowały.

Kinga Kubiak, prezeska Fundacji Borzymy

Jak pracujemy

Przeprowadzamy wywiady z pracownikami i ich przełożonymi. Obserwujemy przebieg spotkań roboczych.

Liderzy otrzymują praktyczne przeszkolenie wraz z podręcznikiem, do którego mogą łatwo wracać. Metody postępowania, jakie im proponujemy, są ściśle dopasowane do wyzwań, z jakimi się mierzą. Tylko to, co niezbędne dla odblokowania produktywności i rentowności – nic więcej, nic mniej.

Zapewniamy konsultacje i coaching indywidualny. Organizujemy liderów tak, by wspierali się nawzajem wewnątrz organizacji. Facylitujemy dla liderów spotkania warsztatowe z ich ludźmi, rozmowy korygujące (one-on-one) lub rozwiązywanie konfliktów, zanim oni sami nabiorą samodzielności w takich działaniach.

Sprawdzamy, w jaki sposób organizacja selekcjonuje tych pracowników, których postawy wzmacniają produktywność zespołową i zwiększają rentowność. Wyposażamy rekruterów i liderów w praktyczne narzędzia zwiększające skuteczność selekcji i uczymy swobodnie z nich korzystać.

Produktywność i rentowność rosną. Pierwsze efekty widać już w ciągu 3 miesięcy, a potem sytuacja stale się poprawia.

Chcesz sprawdzić, jak możemy pomóc Twojej firmie?

Wahasz się, czy SMART Agility, to rozwiązanie dla Ciebie na teraz? Potrzebujesz dowiedzieć się więcej, żeby móc podjąć decyzję?

Śmiało, umów się z nami na bezpłatną konsultację!

Odpowiemy na Twoje pytania i opowiemy, jak nasi klienci poradzili sobie z wyzwaniami podobnymi do tych, z którymi się teraz mierzysz